Sikkerhed / miljø

Sikkerhed

Hos Tonny’s Kran Service Esbjerg skal sikkerheden være i højsædet. Vi har derfor udviklet og implementeret et kvalitets-, miljø og arbejdsmiljø system bestående af:

 • Arbejdsmiljømanual (AM-Manual) 
 • Arbejdsmiljøhåndbog (AM-Håndbog) 
 • Chaufførhåndbog
  for at dokumentere virksomhedens forretningsrutiner, tilfredsstille kundernes krav og forventninger samt for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle der arbejder for og sammen med Tonny´s Kran Service Esbjerg.

Systemet er udviklet i henhold til kravene i standarden ISO 45001:2018 Arbejdsmiljøledelse.

Kontakt os venligst og få tilsendt en kopi af vores AM-manual, hvis du vil vide mere om, hvordan vi arbejder med sikkerhed.

Miljø

Vi opfylder alle lovkrav og sikkerhedsforskrifter på miljøområdet med kranarbejde:

 • Vi reducerer miljøbelastningen ved vores aktiviteter under hensyntagen til vores tekniske, økonomiske og forretningsmæssige rammer.
 • Gennem uddannelse, herunder deltagelse i køretekniske kurser og information motiverer vi vores medarbejdere til at udvise miljøbevidsthed. 
 • Vi sikrer, at den enkelte medarbejder i den daglige arbejdssituation har ansvar og beføjelser vedrørende miljøstyring af eget arbejde.
 • Vi ønsker, at kunderne opfatter vores virksomhed som en miljøbevidst virksomhed. Vi vil derfor have en åben kommunikation med vores omgivelser omkring vores miljøforhold.
 • Vi arbejder med at reducere forbruget af brændstof ved at optimere udnyttelsen af vores lastbiler. Alle opfylder Euro 6 normen.
 • Vi foretager en miljømæssig vurdering når vi investerer i nye køretøjer og køber materialer til værksted og vedligehold.